Veel gestelde vragen

Meten

Het is natuurlijk jouw meter dus je doet er mee wat je wilt. Het is echter aangeraden om het CO2 niveau in jouw klaslokaal continu te meten. Slechts enkele dagen meten om “een idee te krijgen” van het CO2 niveau in jouw klas geeft een vals gevoel van veiligheid. CO2 hangt namelijk sterk af van bezettingsgraad in de klas, de activeit in de klas, temperatuur en vochtigheid. 

Neen, de sensor kalibreert zich zelf door het CO2 niveau te meten op momenten dat de klas leeg is (vooral ‘s nachts dan :-)) en dit te nemen als de referentie.

De CO2-concentratie in een ruimte is in principe wel homogeen. Maar door scheidingswanden, openstaande ramen, grote ruimte, enz. kan de CO2-waarde verschillend zijn op de verschillende plaatsen in de dezelfde ruimte. Daarom is het zinvol om in grotere lokalen (> 50 m²) of in lokalen met openstaande ramen of deuren op verschillende plaatsen metingen uit te voeren.

  • Zet de meter zo veel mogelijk in het gebruikte gedeelte van de ruimte. 
  • Zet de sensor op een tafel of kast, tegen de muur of midden in de ruimte.
  • Zet de sensor niet naast een deur of raam of toevoer van het ventilatiesysteem.
  • Zorg dat de meter veilig staat, zodat deze niet omvalt of er niet op gemorst kan worden.
  • Adem niet uit vlakbij de sensor; dit kan de meting beïnvloeden. Zet de meter ook niet direct naast een persoon, voorzie 1,5 m afstand. 

Bij het opstarten van de CO2 sensor kan het een tijd duren voor de sensor de juiste waarde weergeeft. Geen paniek dus.

De minimale CO2 waarde in een ruimte is 400 ppm. Dit staat gelijk aan zuivere lucht. Lager kan in theorie dus niet. Toch kan het gebeuren dat je een lagere waarde meet. Hoe komt dit?

Kalibratie

ControlCO2 maakt gebruik van een niet-dispersieve infrarood (NDIR) CO2 sensoren. Deze zijn afhankelijk van een infraroodlichtbron en detector om het aantal CO2-moleculen te meten. Gedurende vele jaren verslechteren zowel de lichtbron als de detector, wat resulteert in iets lagere CO2-molecuultellingen. De industrie noemt dit “drift”.

Om sensordrift tegen te gaan moet de sensor gekalibreerd worden dmv een bekende gasbron. De meest nauwkeurige manier is door gebruik te maken van 100% stikstof (= 0 ppm CO2). Het kalibreren van sensoren met stikstof geeft echter zeer hoge kosten. Een verzegelde kalibratiebehuizing, een tank met zuivere stikstof en kalibratiesoftware zijn vereist om overeen te komen met de oorspronkelijke fabriekstestomgeving. Anders kan de nauwkeurigheid van de kalibratie niet worden gegarandeerd. 

De meeste commerciële CO2 sensoren maken daarom gebruik van zuivere lucht om te kalibreren. Zuivere lucht (buitenlucht) heeft een CO2 waarde van 400 ppm (buitenlucht is eigenlijk tussen 350 ppm en 480 ppm op normale geografische locaties).

Auto-kalibratie

CO2-sensoren die in gebouwen worden gebruikt om de binnenluchtkwaliteit te meten zijn moeilijk te kalibrerenHet verwijderen van de units van de muur om te kalibreren is duur en er is geschoold personeel voor nodig. Kalibratieschema’s worden daarom vaak genegeerd. 

Om het probleem van CO2-sensorkalibratie op te lossen maken de meeste sensoren gebruik van auto-kalibratie. De theorie achter auto-kalibratie is dat op een bepaald moment elke dag een kamer leeg is en het CO2-niveau moet terugkeren naar 400 ppm, hetzelfde als buitenlucht. Door de laagste CO2-metingen in de loop van de dag op te slaan in het EPROM-geheugen, kon een afwijking tot 400 ppm worden berekend en vervolgens opgeteld bij of afgetrokken van de werkelijke CO2-metingen.

Het voordeel van auto-kalibratie is dat de CO2-sensor zichzelf kalibreert gedurende de levensduur van de sensor en dat de sensor geleidelijk een correctie kan aanbrengen om de verandering te compenseren. 

Het nadeel van auto-kalibratie is dat de binnenlucht dagelijks moet terugkeren naar een 400 ppm CO2 niveau (lege kamer, zuivere lucht). Indien dit niet gebeurt dan zal de sensor incorrecte waarde beginnen te geven.

Voorbeeld

ControlCO2 wordt gebruikt in een slecht verluchte kamer. ‘s Nachts is de kamer leeg maar het werkelijke CO2 niveau zakt slechts tot 500 ppm (laagste waarde gedurende een volledige dag). 500 ppm is dus de laagst gemeten waarde over 24 u. ControlCO2 gaat er echter van uit dat dit een meetfout is en dat dit 400 ppm moet zijn. Hij zal een offset van 100 ppm toepassen.

Als de volgende dag de werkelijke ppm waarde dan toch naar 400 ppm gaat, dan zal ControlCO2 echter een waarde van 300 ppm weergeven. Dit is omdat hij een offset van 100 ppm heeft toegepast, gebaseerd op de vorige kalibratie. ControlCO2 geeft dus een waarde weer die lager is dan 400 ppm.

Tips

Zorg er steeds voor dat er een CO2 niveau van 400 ppm bereikt wordt elke 24 uur!

Meet jouw sensor gedurende verschillende dagen een foutieve waarde? Zet hem buiten (beschut van de regen) voor minimaal 24 uur. De sensor staat nu in zuivere lucht en de kalibratie zou nu perfect moeten verlopen. Mogelijks zijn meerdere dagen nodig (de kans bestaat dat er “vuile lucht” in de CO2 kamer vast blijft zitten).

Weetje

Bovenstaand probleem met foutieve kalibratie kom je ook tegen bij andere commerciële CO2 sensoren. Alleen zijn deze sensoren vaak zodanig geprogrammeerd dat ze nooit waarde gaan weergeven die minder zijn dan 400 ppm. In dezelfde omstandigheden zal de foutieve kalibratie ook hier optreden. De sensor zal dus na een foutieve kalibratie ook een waarde van 300 ppm meten. Echter geeft de sensor 400 ppm weer op zijn display. Alles lijkt dus in orde maar in werkelijk is dit niet.

PS: bij sommige sensoren gaat de weergegeven waarde nooit onder 413 of 430 ppm. Dit omdat een exacte waarde van 400 ppm sneller het idee zou kunnen geven dat er gemanipuleerd wordt.

ControlCO2 zal altijd de gemeten waarde van de CO2 sensor weergeven op de display. Zelfs als die lager is dan 400 ppm. We manipuleren niets.

Ja, dat is zeer belangrijk. De momenten ‘s nachts gebruikt de sensor om zich te kalibreren. Ook heeft de sensor tijd nodig om de juiste waarde te meten. Als je hem dus af zet dan zal je telkens lang moeten wachten tot hij terug correct meet.

De Wi-Fi verbinding van de CO2 sensor zal standaard verbinden op Kanaal 1. Indien er veel andere Wi-Fi toestellen op dit kanaal werken dan kan dit voor problemen zorgen. Je kan dan best het Wi-Fi kanaal van de CO2 sensor aanpassen.

Om het Wi-Fi kanaal aan te passen moet je de source code van de sensor aanpassen (en opnieuw programmeren). Pas in de file WiFiAP.h de parameter int channel = 1 aan van functie softAP. Kies een kanaal tussen 1 en 13.

Na aanpassing moet je code opnieuw compileren en programmeren.

Geschenkkaart

Om een geschenkkaart te doneren aan jouw school plaatst je een geschenkkaart met een minimum bedrag van 10 € in jouw winkelmandje. Tijdens het toevoegen kan je een email adres ingeven. We raden aan om jouw eigen email adres in te geven zodat de geschenkkaart naar jou wordt verzonden. Eens je de geschenkkaart hebt ontvangen, dan kan je deze doorsturen naar jouw school of leerkracht van jouw keuze.

De school of leerkracht kan dan tijdens hun aankoop van CO2 sensoren de code op deze geschenkkaart gebruiken om te betalen.

Opgelet: de code op een  geschenkkaart kan slechts eenmaal gebruikt worden. Eens de code gebruikt is kan deze niet meer hergebruikt worden.

Ja. Het minimum bedrag is 10 € maar er staat geen limiet op het maximum bedrag.

Neen, geschenkkaarten worden altijd naar een email adres opgestuurd. Je geeft best jouw eigen email adres op maar het kan ook het email adres zijn van de school. Zorg er in het laatste geval dan wel voor dat dit adres correct is en dat de school op de hoogte is.

Wetgeving

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie lager is dan 900 ppm of dat het ventilatiedebiet minimaal 40 m3/u per aanwezige persoon is. Dat kan op een natuurlijke manier (door een raam of deur te openen) of via een luchtverversingsinstallatie. Je bent echter niet verplicht het CO2-gehalte continu te meten maar het is wel aangeraden.

Jouw antwoord niet gevonden?