Gebruikershandleiding

Plaatsing

De CO2-concentratie in een ruimte is in principe wel homogeen. Maar door scheidingswanden, openstaande ramen, grote ruimte, enz. kan de CO2-waarde verschillend zijn op de verschillende plaatsen in de dezelfde ruimte. Daarom is het zinvol om in grotere lokalen (> 50 m²) of in lokalen met openstaande ramen of deuren op verschillende plaatsen metingen uit te voeren.

 • Zet de meter zo veel mogelijk in het gebruikte gedeelte van de ruimte. 
 • Zet de sensor op een tafel of kast, tegen de muur of midden in de ruimte.
 • Zet de sensor niet naast een deur of raam of toevoer van het ventilatiesysteem.
 • Zorg dat de meter veilig staat, zodat deze niet omvalt of er niet op gemorst kan worden.
 • Adem niet uit vlakbij de sensor; dit kan de meting beïnvloeden. Zet de meter ook niet direct naast een persoon, voorzie 1,5 m afstand. 

Ophangen

Er zijn in totaal 4 gaten voorzien om de sensor op te hangen. Gebruik minimaal 2 gaten om de CO2 meter correct op te hangen.

Een nagel is ook een mogelijkheid om de sensor aan op te hangen. Als je slechts 1 nagel gebruikt dan gaat de sensor waarschijnlijk schuin hangen. Op zich geen probleem maar visueel niet zo mooi. Zorg er wel voor dat de sensor niet van de nagel kan vallen!

Dubbelzijdige kleefband kan eventueel ook gebruikt worden. Zorg er echter wel voor dat de sensor niet kan loskomen. Een val op de grond kan de sensor namelijk onherstelbaar beschadigen.

Je kan eventueel ook gebruik maken van een kleefbare magneet om de sensor aan een magnetisch oppervlak te bevestigen. Zorg ook hier er voor dat de sensor niet op de grond kan vallen.

Plaats de sensor (zonder behuizing) niet tegen een metalen (of geleidende) achtergrond zodat de pinnetjes geen kortsluiting maken. Nog beter is om zelf een behuizing te printen, de 3D .STL bestanden vind je hier.

Energie

De CO2 meter heeft energie nodig om te kunnen werken. Deze kan aangeboden worden aan de USB-C connector van het display bord. Een standaard USB adapter kan hiervoor gebruikt worden. Indien je een gewone USB adapter gebruikt dan moet je er wel voor zorgen dat je een USB-A naar USB-C kabel hebt (de CO2 sensor heeft namelijk een USB-C connector). Je kan ook een USB-C adapter gebruiken. In dat geval heb je een USB-C naar USB-C kabel nodig.

Je kan ook energie leveren aan de CO2 meter via een vrije USB poort op je computer/laptop of zelfs een beamer (digibord). Zorg er wel voor dat deze USB interface dan continu aan staat! Als je ‘s avonds jouw computer/laptop afzet, dan is dit geen goede oplossing omdat de sensor 24u op 24u moet aan staan om correct te meten (zie ook FAQ).

Indien je geen goede USB adapter of kabel hebt liggen, dan kan je deze steeds bestellen in onze webshop.

Veiligheid

De CO2 meter wordt niet geleverd in een behuizing (meeste elektronische producten zijn afgeschermd dmv een plastiek behuizing) . Echter zijn er qua veiligheid weinig of geen problemen. De volledige sensor werkt op 5V wat een zeer veilige spanning is. Het CO2 sensor gedeelte zelf is ook perfect afgesloten. De print heeft geen scherpe randen.

Elektronische componenten kunnen wel gevoelig zijn dus we raden aan de CO2 meter zodanig te monteren dat kinderen er niet nodeloos aan komen. Hierdoor vermijd je afgebroken USB-C connectoren, krassen op het display of slechte meetresultaten.

Zorg voor een betrouwbare USB adapter en USB kabel (koop hem eventueel in onze webshop).

Indien de sensor gebruikt wordt bij kleine kinderen of kinderen met leerstoornissen of gedragsproblematiek is het aangeraden de sensor uit het bereik van deze kinderen te monteren (alsook de USB adapter en kabel!).

Eerste gebruik

In de eerste 24 uur kunnen de metingen niet betrouwbaar zijn. Zorg er voor dat je gedurende deze periode de kamer voldoende verlucht en negeer de waarde die op het display van de CO2 sensor komt. Laat de sensor continu aan staan.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de sensor gedurende langere tijd ((tot maximum 7 dagen) foutieve waarde aangeeft. Wanneer je ‘s ochtends het klaslokaal binnenkomt zou de sensor een waarde tussen 400 tot 550 moeten opgeven (meestal zelfs minder dan 500). Indien dit niet het geval is, plaats de CO2 meter dan gedurende enkele dagen in de droge buitenlucht (continu ingeschakeld!). Na een 4-tal dagen kan je de sensor terug binnennemen en zou deze normaal moeten werken.

Dagelijks gebruik

In normaal gebruik geeft de CO2 sensor de CO2 concentratie weer op de display in ppm. Het display zal dmv een kleur de ernst van het CO2 niveau weergeven.

420 789 1010
 • Groen: CO2 waarde is voldoende laag.
 • Geel: CO2 waarde is hoog maar nog aanvaardbaar. Onderneem eventueel acties om het niveau omlaag te krijgen.
 • Rood: CO2-concentratie is te hoog! Verlucht zo snel mogelijk de ruimte en verlaat eventueel de ruimte tijdelijk.

Standaard staan de drempelwaarden ingesteld als volgt:

 • groen: CO2 waarde is lager dan 700 ppm
 • geel: CO2 waarde is tussen 700 en 800 ppm.
 • rood: CO2 waarde is hoger dan 800 ppm.

Bij het verluchten van de ruimte is het mogelijk dat je het getal op de CO2 sensor (CO2 niveau in ppm) nog verder ziet stijgen. Dat is normaal. Je moet dus niet direct in paniek schieten. Maar volg het wel verder op en neem correcte acties indien het CO2 niveau niet voldoende zakt en terug in de groene zone terecht komt.

Zorg er voor dat er minstens 1 keer per week een zeer goede verluchting is zodat de sensor het niveau van de buitenlucht (meestal tussen 400 en 500 ppm) kan gebruiken voor het ABC calibratie proces.

Instellingen aanpassen

Je kan de instellingen aanpassen via Wi-Fi. Volg hiervoor volgende stappen:

 • Druk op het knopje rechts van de USB connector (als Demo verschijnt op het scherm dan heb je het verkeerde knopje ingedrukt).
 • Een bericht zal op de display verschijnen en vragen om te verbinden met het Wi-Fi netwerk met naam “operame-xxxxxx” of “controlco2-xxxxx”
 • Verbind jouw smartphone (of computer) met dit Wi-Fi netwerk.
 • Wacht even en je krijgt een portaal te zien waar je de instellingen kan aanpassen.
 • Eens je de instelling hebt aangepast, druk op Opslaan (Save) (rechts onderaan) en vervolgens op Herstarten (restart device) (links bovenaan).

Indien je na 10 seconden geen portaal zit verschijnen, open jouw webbrowser op jouw smartphone en surf naar http://192.168.4.1/

Interessant? Deel het.

Deel op Linkdin
Deel op Twitter
Deel op Facebook
Deel op Pinterest
Deel het met mail
Print het