CO2 en Corona

Wat is CO2?

De mens ademt CO2 uit. De hoeveelheid CO2 in een lokaal neemt toe wanneer: 

  • meer aanwezigen zijn,  
  • ondermaats geventileerd of verlucht wordt,  
  • mensen langer aanwezig zijn.  

CO2 in de binnenlucht wordt ook beïnvloed door de niveaus buiten. De CO2-concentratie buiten is toegenomen in de afgelopen decennia, deels als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, en is een belangrijke factor in de klimaatverandering. De CO2-concentratie buiten bepaalt de ‘achtergrondconcentratie’, het basisniveau, in een lokaal. Een onbezet lokaal heeft dus een hoeveelheid CO2 die gelijk is aan de CO2-concentratie van buiten. Bij gebruik van een lokaal, neemt de concentratie toe.  

De gemiddelde CO2 -concentratie gemeten buiten is 455 ± 50 ppm. 

Hogere CO2-concentraties in een lokaal hangen samen met een daling in cognitieve prestaties, zoals het vermogen om zich te concentreren en moeheid. Er is onzekerheid over de vraag of deze effecten worden veroorzaakt door CO2 zelf, dan wel gerelateerd zijn aan andere chemische en biologische verontreinigende stoffen die zich parallel met CO2 ophopen.  

CO2 wordt vaak gebruikt als indicator voor de binnenluchtkwaliteit en als indicator voor de mate van luchtverversing van drukbezette ruimten. 

CO2 als indicator voor binnenlucht-kwaliteit

De mens produceert metabolisch lichaams- en geurstoffen (bio-effluenten).  De productie van bio-effluenten ligt hoger naarmate de mens meer actief is (vb bewegen versus stilzitten). Deze bio-effluenten worden, vanwege hun geur, als onaangenaam ervaren en bepalen hoe mensen de kwaliteit van de binnenlucht ervaren.   

De hoeveelheid bio-effluenten (lichaams- en geurstoffen) die de mens produceert hangt samen met de concentratie CO2 die de mens uitademt. Er is een duidelijke relatie tussen het gehalte lichaamsgeurstoffen, CO2-concentraties en hoe de luchtkwaliteit wordt ervaren bij het betreden van een ruimte. CO2 is ook een stof die makkelijk en goedkoop gemeten kan worden.   

Door de CO2-concentratie te meten is er een indirecte indicatie van de aanwezigheid van een ‘overmaat’ aan bio-effluenten. In bezette ruimten, waar een rookverbod geldt en de vervuiling hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door menselijke stofwisseling (dus niet door materiaalemissies of andere binnen-en buitenbronnen), kan de CO2-concentratie gebruikt worden als indicator van de binnenluchtkwaliteit.  

De normen voor ontwerp en prestatie-eisen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen in niet-residentiële gebouwen, zijn ook gebaseerd op de relatie tussen CO2 en bio-effluenten en dus de subjectieve beleving van de binnenluchtkwaliteit of ervaren luchtkwaliteit.   

Er is geen duidelijke relatie tussen CO2 en andere  vervuilende stoffen afkomstig van binnenbronnen ((bouw)materialen, meubilair, hobby’s, …) die niet door de mens geproduceerd worden. Een aanvaardbare CO2-concentratie betekent dus niet dat de concentraties aan andere chemische stoffen aanvaardbaar zijn.   

Uit modelleringen blijkt dat het risico op besmettingen toeneemt naarmate de CO2-concentratie stijgt in een ruimte waar een besmet persoon aanwezig is. Het risico op besmetting via de lucht zal ook afhangen van het aantal besmette personen in een ruimte en de tijd die in die ruimte wordt doorgebracht.  

CO2 als indicator voor luchtverversing

Ventileren en verluchten heeft ondermeer tot doel bio-effluenten en andere niet-persoonsgebonden vervuiling te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.  

Ventileren = het voortdurend verversen van lucht. Met andere woorden: je laat de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door minder verontreinigde buitenlucht.  

Verluchten = gedurende een korte periode het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Zo creëer je een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom.  

Kijken we puur naar de aanwezige bio-effluenten in de binnenlucht dan is CO2 een goede indicator voor hoe de luchtkwaliteit wordt ervaren door mensen en de mate waarin de lucht ververst wordt. Immers wanneer de lucht wordt ververst zal de CO2-concentratie ook afnemen. 

Uit modelleringen blijkt dat het risico op besmettingen toeneemt naarmate de CO2-concentratie, als maat voor luchtverversing, stijgt in een ruimte waar een besmet persoon aanwezig is.

Het risico op luchtgedragen transmissie hangt naast een goede luchtverversing ook af van het aantal besmette personen in een ruimte en de tijd die in die ruimte wordt doorgebracht.

Bij welke CO2-concentratie is er geen risico is op besmetting met SARS-CoV-2?

Nulrisico bestaat niet. Uit modelleringen blijkt dat zelfs bij een heel lage CO2 concentratie van 500 ppm in de binnenlucht er nog een risico is op besmetting.

Rekening houdend met de Codex over het welzijn op het werk en het binnenmilieubesluit adviseert Zorg en Gezondheid in overleg met experts een waarde van maximaal 900 ppm CO2.  

Let op, in lokalen waar er weinig mensen aanwezig zijn, zal het CO2-gehalte laag zijn. Dit betekent niet dat er genoeg ventilatie is om opstapeling van infectieuze druppeltjes in de lucht te vermijden.

Het risico op luchtgedragen transmissie hangt naast een goede luchtverversing ook af van het aantal besmette personen in een ruimte en de tijd die in die ruimte wordt doorgebracht.

De CO2-meters die op de markt aangeboden worden hebben vaak 2 alarmdrempels. Is dat ook het geval bij jouw meter, dan adviseren we om de waarden zo in te stellen dat de meter: 

  • van groen (=goede ventilatie) naar oranje gaat wanneer de concentratie groter is dan 900 ppm. Let op in lokalen waar er weinig mensen aanwezig zijn, zal het CO2-gehalte laag zijn. Dit betekent niet dat er genoeg ventilatie is om opstapeling van infectieuze aerosolen te vermijden. [Toevoeging: wij adviseren om reeds vanaf 700 ppm een waarschuwing te tonen]
  • van oranje naar rood gaat wanneer de concentratie groter is dan 1500 ppm [ Toevoeging: wij adviseren om reeds vanaf 800 ppm een rode waarschuwing te tonen. ]

Interessant? Deel het.

Deel op Linkdin
Deel op Twitter
Deel op Facebook
Deel op Pinterest
Deel het met mail
Print het